Rok 2009

BDG-II-3820-14/09

2009-06-05

Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, skład, łamanie, wydruk i dystrybucja 11 wydań kwartalnika. Zadanie realizowane w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

więcej

BDG-II-3820-15/09

2009-06-02

Ochrona obiektu Ministerstwa Sprawiedliwości położonego w Warszawie przy ul. Barskiej 28/30

więcej

BDG-II-3820-17/09

2009-06-02

Wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

więcej

BDG-II-380-14/09

2009-05-28

Przedmiot konkursu: Opracowanie koncepcji - Diagnozy stanu zarządzania w Ministerstwie Sprawiedliwości w oparciu o model EFQM (2003) wraz z rekomendacjami obszarów do poprawy.

więcej

BDG-II-3820-13/09

2009-05-14

Przygotowanie do druku, wydruk i dystrybucja broszur informacyjno-edukacyjnych „Będę świadkiem w sądzie”. Zadanie realizowane w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007 – 2013”)...

więcej
1  ...  4 5 6 7 8 9 10  ...  10