Rok 2009

BDG-II-3820-16/09

2009-04-20

Zakup paliw płynnych dla środków transportu obsługujących Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych.

więcej

BDG-II-3820-4/09

2009-03-17

Wybór Odsprzedawcy oprogramowania dla jednostek resortu wymiaru sprawiedliwości w ramach programu Microsoft Select, zgodnie z umowa ramową 80S60033

więcej

BDG-II-3820-7/09

2009-03-10

Zakup paliw płynnych dla środków transportu obsługujących Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych

więcej

BDG-II-3820-09/09

2009-02-27

Dostawa licencji oprogramowania Magic V9.4 Deployment Open Client

więcej

BDG-II-3820-01/09

2009-02-26

Wykonanie serwisu aplikacji użytkowych systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego.

więcej
1  ...  5 6 7 8 9 10  ...  10