Rok 2009

BDG-II-3820-33/09

2009-11-02

Usługa wykonywania przeglądu 25 szt. regałów karuzelowych typu Hänel Rotomat zamontowanych w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 z udzieleniem gwarancji poprawnego działania i zapewnieniem obsługi serwisowej

więcej

BDG-II-3820-38/09

2009-11-02

Dostawa w roku 2010 prasy polskiej i czasopism fachowych dla potrzeb kierownictwa resortu i komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3820-37/09

2009-10-26

Usługi odbioru i wywozu nieczystości stałych z posesji mieszczących się na terenie Warszawy należących do Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3820-36/09

2009-10-12

Świadczenie usług monitoringu mediów: prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz audycji radiowych i telewizyjnych w okresie 12 miesięcy

więcej

BDG-II-3820-31/09

2009-09-30

Dostawa bonów towarowych

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ...  10