Rok 2009

BDG-II-3820-19/09

2010-10-08

Dostawa sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-II-3820-10/09

2010-10-08

Dostawa 60 zestawów sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-II-3820-21/09

2010-10-08

Dostawa sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-II-3820-34/09

2010-03-03

Wynajem powierzchni reklamowych dla billboardów, ich druk, dystrybucja oraz monitoring ekspozycji i badanie skuteczności kampanii na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach karnych.

więcej

BDG-II-3820-45/09

2009-12-29

Zakup usługi przewożenia pojemników zawierających księgi wieczyste pomiędzy wydziałami ksiąg wieczystych sądów rejonowych a ośrodkami migracyjnymi ksiąg wieczystych

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6  ...  10