Rok 2009

BDG-II-3820-32/09

2009-12-24

Drukowanie i dostawa periodyku prawniczego pt. Prokuratura i Prawo

więcej

BDG-II-3820-43/09

2009-12-21

Konserwacje central telefonicznych w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3820-30/09

2009-12-18

Zakup usług zarządzania IT Zadanie nr 9 „Opracowanie i wdrożenie wybranych procesów zarządzania usługami IT wraz ze wspierającym systemem informatycznym”, realizowane w projekcie „Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości” w ramach Programu...

więcej

BDG-II-3820-39/09

2009-12-17

Opracowanie graficzne, skład, łamanie, wydruk i dystrybucja broszury informacyjno-edukacyjnej prezentującej prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze – zadanie realizowane w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V Dobre...

więcej

BDG-II-3820-41/09

2009-12-15

Organizacja i prowadzenie spotkań edukacyjnych dla studentów w szkołach wyższych dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – zadanie realizowane w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego...

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  10