Rok 2009

BDG-II-3820-13/09

2009-05-14

Przygotowanie do druku, wydruk i dystrybucja broszur informacyjno-edukacyjnych „Będę świadkiem w sądzie”.
Zadanie realizowane w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007 – 2013”) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

powrót do listy aktualności

O dokumencie