Rok 2009

BDG-II-380-14/09

2009-05-28

Przedmiot konkursu:
Opracowanie koncepcji - Diagnozy stanu zarządzania w Ministerstwie Sprawiedliwości w oparciu o model EFQM (2003) wraz z rekomendacjami obszarów do poprawy.
Konkurs prowadzony w projekcie „Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na podstawie umowy z dnia 13 stycznia 2009 r. nr POKL. 05.03.00-00-004/08 zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

powrót do listy aktualności

O dokumencie