Rok 2009

BDG-II-3820-14/09

2009-06-05

Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, skład, łamanie, wydruk i dystrybucja 11 wydań kwartalnika.
Zadanie realizowane w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”.

powrót do listy aktualności

O dokumencie