Aktualności

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko innym państwom

2018-07-25

W dniu 17 lipca 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 16 wyroków, z czego 9 spraw dotyczyło naruszeń przez Rosję Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Na szczególną uwagę zasługują wyroki w sprawach Mazepa i inni przeciwko Rosji (nr 15086/07), Mariya...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2018-07-20

W dniu 12 lipca 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował następujące orzeczenia w sprawach przeciwko Polsce

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2018-07-11

W dniu 5 lipca 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Zieliński p. Polsce (skarga nr 43924/12), w którym analizował skargę dotyczącą naruszenia art. 5 ust. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w związku z nadmiernie...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2018-06-27

W dniu 7 czerwca 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował następujące orzeczenia w sprawach przeciwko Polsce: 1. decyzja z dnia 15 maja 2018 roku wydana w sprawie Witczak przeciwko Polsce (skarga nr 32051/06), 2. decyzja z dnia 15 maja 2018 roku wydana w...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2018-06-25

W dniu 14 czerwca 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował decyzje w następujących sprawach przeciwko Polsce: A. przeciwko Polsce (skarga nr 27025/17), Parowa Fabryka Cukrów i Czekolady Kryształ i inni p. Polsce (skargi nr 1041/12, 38617/13 i 50598/14),...

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ...  52