Aktualności

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2018-11-16

W dniu 4 października 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował cztery decyzje dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, które zostały wydane w dniu 11 września 2018 roku

więcej

Pierwszy wniosek do ETPCz o wydanie opinii doradczej na mocy Protokołu nr 16

2018-11-08

Francuski Sąd Kasacyjny zwrócił się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z pierwszym wnioskiem na mocy Protokołu nr 16.

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2018-09-21

W dniu 20 września 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Solska i Rybicka p. Polsce (skargi nr 30491/17 i 31083/17), w której skarżące zarzuciły, iż wydanie przez prokuratora zarządzenia w sprawie ekshumacji zwłok ich bliskich – ofiar katastrofy...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2018-09-11

W dniu 6 września 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował dwie decyzje z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie Siwińska przeciwko Polsce (skargi nr 19320/09) oraz Dec przeciwko Polsce (skarga nr 70562/10). Wraz z wydaniem tych orzeczeń Trybunał skreślił 59...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2018-08-03

W dniu 19 lipca 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował następujące orzeczenia w sprawach przeciwko Polsce:

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7 8  ...  52