Aktualności

Spotkanie z młodzieżą w ramach programu „Przygody z Paragrafem”

2019-01-18

W dniu 11 stycznia 2019 r. w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości miało miejsce spotkanie młodzieży, uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie w ramach programu „Przygody z Paragrafem”.

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2019-01-11

W dniu 6 grudnia 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował wyrok w sprawie Bukowski i inn. p-ko Polsce (2062/14) oraz następujące decyzje wydane w dniu 13 listopada 2018 roku

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2018-12-31

W dniu 6 grudnia 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Słomka przeciwko Polsce (skarga nr 68924/12). Przedmiotem rozstrzygnięcia w omawianej sprawie była kwestia naruszenia art. 6 (prawo do rzetelnego procesu) i art. 10 (prawo do wolności...

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2018-12-28

W dniu 29 listopada 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka opublikował decyzje, które zostały wydane w dniu 6 listopada 2018 roku w następujących sprawach:

więcej

Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich

2018-12-27

W dniu 22 listopada 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Jurasz przeciwko Polsce (skarga nr 48327/09). Przedmiotem rozstrzygnięcia w omawianej sprawie była kwestia naruszenia art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w...

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6  ...  52