Aktualności

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach wydanych przeciwko Polsce w dniu 19 października 2010 roku

2010-10-20

W dniu 19 października 2010 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok w sprawie dotyczącej Polski: Bereza przeciwko Polsce (skarga nr 42332/06) w związku z zarzutem naruszenia art. 8 Konwencji, w zakresie prawa do poszanowania życia rodzinnego.

więcej

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach wydanych przeciwko Polsce w dniu 12 października 2010 roku

2010-10-19

W dniu 12 października 2010 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 2 wyroki w sprawach przeciwko Polsce, w których stwierdził naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji: Jasari przeciwko Polsce (skarga nr 17888/07) oraz Polański przeciwko Polsce (skarga nr 42146/07).

więcej

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach wydanych przeciwko Polsce w dniu 5 października 2010 roku

2010-10-19

W dniu 5 października 2010 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 8 wyroków w sprawach przeciwko Polsce, z których dwie: Hinczewski przeciwko Polsce (skarga nr 34907/05) oraz Przyjemski przeciwko Polsce (skarga nr 6820/07) dotyczyły naruszenia art. 8 ust. 1...

więcej

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach wydanych przeciwko Polsce w dniu 21 września 2010 roku

2010-09-21

W sprawie Mazgaj przeciwko Polsce skarżący Adam Mazgaj sformułował zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 Konwencji w zakresie prawa do poszanowania życia rodzinnego, poprzez ograniczenie możliwości kontaktu z osobami najbliższymi w czasie stosowania środka zapobiegawczego w...

więcej

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach wydanych przeciwko Polsce w dniu 14 września 2010 roku

2010-09-14

W sprawie Subicka przeciwko Polsce skarżąca zarzuciła naruszenie prawa do sądu, zagwarantowanego art. 6 ust. 1 Konwencji, w związku z odmową udzielenia jej przez adwokata pomocy prawnej w przygotowaniu i złożeniu kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarżąca...

więcej
1  ...  48 49 50 51 52