Rok 2015

BA-F-II-3710-8/15

2015-04-17

Odnowienie usługi serwisowej dla macierzy dyskowej CX4-480

Uwaga Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników:

Załącznik nr 1 do SIWZ – „Wzór umowy”

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – „Specyfikacja techniczna”

Załącznik nr 2 do wzoru umowy – „Miesięczny raport realizacji przedmiotu umowy”

W związku z powyższym Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.

powrót do listy aktualności

O dokumencie