Rok 2011

BDG-II-3710-33/11

2011-04-20

Usługa transmisji danych


Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników:
a) Załącznika nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”
b) Załącznika nr 1 do Umowy - „Specyfikacja techniczna”
c) Załącznika nr 2 do Umowy - „Adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowości i czas usunięcia awarii” (wersja pierwotna z dnia 20.04.2011 r.)
d) Załącznika nr 2 do Umowy - „Adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowości i czas usunięcia awarii” uwzględniającego Zmiany treści SIWZ z dnia 17.05.2011 r.
e) Załącznika nr 3 do Umowy - „Plan - harmonogram realizacji umowy”
f) Załącznika nr 4 do Umowy - „Formularz zgłoszenia awarii”
g) Załącznika nr 5 do Umowy - „Wykaz płatników”

 

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.
 

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 1273)

„Zamawiający uprzejmie informuję, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia uwzględnia odpowiednie stosowne zapisy zawarte w Sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.04.2011 r. przekazanym w dniu 20.04.2011 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich celem publikacji przedmiotowego Sprostowania ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.04.2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”

SIWZ SIWZ (liczba pobrań: 1824)

Uwaga Zamawiającego: Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników: a) Załącznika nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”, b) Załącznika nr 1 do Umowy - „Specyfikacja techniczna”, c) Załącznika nr 2 do Umowy - „Adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowości i czas usunięcia awarii” (wersja pierwotna z dnia 20.04.2011 r.), d) Załącznika nr 2 do Umowy - „Adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowości i czas usunięcia awarii” uwzględniającego Zmiany treści SIWZ z dnia 17.05.2011 r., e) Załącznika nr 3 do Umowy - „Plan - harmonogram realizacji umowy”, f) bZałącznika nr 4 do Umowy - „Formularz zgłoszenia awarii”, g) Załącznika nr 5 do Umowy - „Wykaz płatników”. W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.

powrót do listy aktualności

O dokumencie