Rok 2009

BDG-II-3820-5/09

2009-12-14

Organizacja i prowadzenie spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkół średnich na temat problematyki wymiaru sprawiedliwości wraz z przygotowaniem materiałów edukacyjnych – zadanie realizowane w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007 – 2013”) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

powrót do listy aktualności

O dokumencie