Rok 2009

BDG-II-3820-11/09

2009-06-26

Opracowanie metodologii i zakresu badania: Analiza obciążenia pracą i opracowanie standardów pracy dla wszystkich grup zawodowych w sądownictwie.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Modernizacja zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”.

powrót do listy aktualności

O dokumencie