Aktualności

Decyzja w sprawie KR II R 50/18 – ul. Senatorska 9

2019-03-15

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 2267, dalej: ustawa) Komisja do spraw...

więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR III R 43/18 - ul. Nieborowska 13

2019-03-15

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Nieborowskiej 13  (sygn. akt KR III R 43/18), z uwagi na szczególnie skomplikowany stan sprawy, obszerny materiał dowodowy oraz...

więcej

Decyzja w sprawie KR III R 16/18 - ul. Morszyńska 27

2019-03-14

  Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U z 2018 r. poz. 2267, dalej: ustawa) Komisja do spraw...

więcej

Dodatkowe zawiadomienie stron o wszczęciu z urzędu postępowania rozpoznawczego - nieruchomość położona przy ul. Widok 22

2019-03-12

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia, że w dniu 9 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zostały przez Komisję podjęte czynności w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Widok 22 o sygn. akt KR II R 36/18. Szczegółowe...

więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR II R 17/18 - ul. Chmielna 48

2019-03-12

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Chmielnej 48  (sygn. akt KR II R 17/18), z uwagi na szczególnie skomplikowany stan sprawy, obszerny materiał dowodowy oraz...

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ...  75