Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania rozpoznawczego dotyczącego nieruchomości położonej przy ul. Puławskiej 107b.

2019-03-29

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia, że w dniu 26 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym zostały przez Komisję...

więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR III R 28/18 - ul. Marszałkowska 141

2019-03-29

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Marszałkowskiej 141 (sygn. akt KR III R 28/18), z uwagi na szczególnie skomplikowany stan sprawy, obszerny materiał dowodowy oraz...

więcej

Dodatkowe zawiadomienie strony o wszczęciu z urzędu postępowania rozpoznawczego - nieruchomość położona przy ul. Nieborowskiej...

2019-03-29

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zostały przez Komisję podjęte czynności w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Nieborowskiej 13 o sygn. akt KR III R...

więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR III R 15/18 - ul. Melsztyńska 6

2019-03-28

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Melsztyńskiej 6 (sygn. akt KR III R 15/18), z uwagi na szczególnie skomplikowany stan sprawy, obszerny materiał dowodowy oraz...

więcej

Zawiadomienie o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – ul. Piaseczyńska 32 (KR III R 41/18)

2019-03-28

Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego...

więcej
1 2 3 4 5  ...  75