Aktualności

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o sygn. akt KR III R 61/18.

2019-03-22

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Jana Kazimierza 1/29 (d. ul. Warneńczyka 5) o sygn. akt KR III R 61/18, z uwagi na szczególnie skomplikowany stan sprawy, obszerny...

więcej

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – KR VI R 1/19, dot....

2019-03-22

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w zw. z art. 38 ust. 1 oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji...

więcej

KR III R 61/18 Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - ul....

2019-03-21

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w zw. z art. 38 ust. 1 oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji...

więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR VI R 3/18/KA/1 – w przedmiocie ukarania administracyjną karą...

2019-03-18

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące ukarania administracyjną karą pieniężną odnośnie nieruchomości przy ul. Dahlberga 5 róg Bolecha 21 (sygn. akt KR VI R 3/18/KA/1), z uwagi na szczególnie skomplikowany stan...

więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR VI R 3/18/KA/2 – w przedmiocie ukarania administracyjną karą...

2019-03-18

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące ukarania administracyjną karą pieniężną odnośnie nieruchomości przy ul. Dahlberga 5 róg Bolecha 21 (sygn. akt KR VI R 3/18/KA/2), z uwagi na szczególnie skomplikowany stan...

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  75