Aktualności

Dodatkowe zawiadomienie stron o wszczęciu z urzędu postępowania rozpoznawczego - nieruchomość położona przy ul. Emilii Plater 15

2019-03-08

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia, że w dniu 9 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zostały przez Komisję podjęte czynności w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater 15 o sygn. akt KR II R...

więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR II R 2/18/KA/1 – w przedmiocie ukarania administracyjną karą...

2019-03-01

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące ukarania administracyjną karą pieniężną odnośnie nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Krakowskie Przedmieście 35 (sygn. akt KR II R 2/18/KA/1), z uwagi na szczególnie...

więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR II R 2/18/KA/2 – w przedmiocie ukarania administracyjną karą...

2019-03-01

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące ukarania administracyjną karą pieniężną odnośnie nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Krakowskie Przedmieście 35 (sygn. akt KR II R 2/18/KA/2), z uwagi na szczególnie...

więcej

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - KR II R 46/18 ul....

2019-02-28

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w zw. z art. 38 ust. 1 oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji...

więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR III R 18/18 - ul. Bracka 20

2019-02-28

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Brackiej 20 (sygn. akt KR III R 18/18) z uwagi na szczególnie skomplikowany stan sprawy, obszerny materiał dowodowy oraz...

więcej
1  ...  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ...  75