Aktualności

Dodatkowe zawiadomienie stron o wszczęciu z urzędu postępowania rozpoznawczego dotyczącego nieruchomości położonej przy ul....

2019-02-27

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia, że w dniu 3 sierpnia  2018 r. na posiedzeniu niejawnym zostały przez Komisję podjęte czynności w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Rakowieckiej 33 o sygn. akt KR II R...

więcej

Zawiadomienie o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – ul. Kredytowa 6 - II R 34/18

2019-02-27

Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego...

więcej

Decyzje w sprawie KR VI R 52/18 - ul. Polna 46

2019-02-22

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 2267, dalej: ustawa) Komisja do spraw...

więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR VI R 53/18.

2019-02-19

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Chmielnej 11 (sygn. akt KR VI R 53/18)...

więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR VI R 26/18.

2019-02-18

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Kruczej 13 (sygn. akt KR VI R 26/18)...

więcej
1  ...  4 5 6 7 8 9 10 11 12  ...  75