Aktualności

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – KR VI R 55/18, dot....

2019-03-12

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w zw. z art. 38 ust. 1 oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji...

więcej

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – KR VI R 20/18, dot....

2019-03-12

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w zw. z art. 38 ust. 1 oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji...

więcej

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - KR II R 38/18 ul....

2019-03-08

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w zw. z art. 38 ust. 1 oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji...

więcej

Dodatkowe zawiadomienie stron o wszczęciu z urzędu postępowania rozpoznawczego - nieruchomość położona przy ul. Nieborowskiej 13

2019-03-08

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zostały przez Komisję podjęte czynności w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Nieborowskiej 13 o sygn. akt KR III R...

więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR II R 39/18 – ul. Emilii Plater 15

2019-03-08

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie rozpoznawcze w przedmiocie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 2 listopada 2012 roku nr 480/GK/DW/2012 w przedmiocie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Emilii Plater 15, z uwagi...

więcej
1  ...  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  75