Aktualności

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR II R 36/18

2019-03-28

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Widok 22 o sygn. akt KR II R 36/18, z uwagi na szczególnie skomplikowany stan sprawy, obszerny materiał dowodowy oraz konieczność...

więcej

Decyzja w sprawie KR II R 38/18 — ul. Mokotowska 46a

2019-03-27

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 2267, dalej: ustawa) Komisja do spraw...

więcej

Decyzje w sprawie KR II R 46/18 — ul. Rakowiecka 33

2019-03-27

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2267, dalej: ustawa) Komisja do spraw...

więcej

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – KR III R 29/19, dot....

2019-03-25

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w zw. z art. 38 ust. 1 oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji...

więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o sygn. akt KR III R 29/18

2019-03-25

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Karowej 14/16 o sygn. akt KR III R 29/18, z uwagi na szczególnie skomplikowany stan sprawy, obszerny materiał dowodowy oraz...

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6  ...  75