Aktualności

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR III R 43/18 - ul. Nieborowska 13

2019-03-15

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Nieborowskiej 13  (sygn. akt KR III R 43/18), z uwagi na szczególnie skomplikowany stan sprawy, obszerny materiał dowodowy oraz konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, zostało przedłużone do dnia 16 maja 2019 r.

Treść zawiadomienia została umieszczona w zakładce: Postępowania rozpoznawcze przed Komisją.

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2267, dalej: ustawa o Komisji) do zawiadomień i wezwań, o których mowa w art. 16 ust. 3 i 4 ustawy o Komisji, oraz do spraw określonych w art. 17b ustawy o Komisji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

powrót do listy aktualności

O dokumencie