Przeciwdziałanie przestępczości

III otwarty konkurs ofert w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości na lata 2019-2023

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia III otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2023.

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach III otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2023.

Dysponent Funduszu uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania ofert za pośrednictwem witkac.pl.

Poniżej przygotowano dla Państwa instrukcję ułatwiającą złożenie ofert w systemie.

Aby złożyć ofertę w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:

1.Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

2.Następnie należy wejść na stronę: https://witkac.pl/#contest/view?id=9620

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

Ogłoszenie o konkursie ofert Ogłoszenie o konkursie ofert (liczba pobrań: 2893)

Instrukcja Witkac krok po kroku Instrukcja Witkac krok po kroku (liczba pobrań: 1083)

Karta oceny formalnej Karta oceny formalnej (liczba pobrań: 713)

Karta oceny merytorycznej Karta oceny merytorycznej (liczba pobrań: 850)

Pytania i odpowiedzi I tura Pytania i odpowiedzi I tura (liczba pobrań: 927)

Pytania i odpowiedzi II tura Pytania i odpowiedzi II tura (liczba pobrań: 739)

O dokumencie

II otwarty konkurs ofert w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości na lata 2019-2023

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2023.

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2023.

Dysponent Funduszu uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania ofert za pośrednictwem witkac.pl.

Poniżej przygotowano dla Państwa instrukcję ułatwiającą złożenie ofert w systemie.

Aby złożyć ofertę w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:

1.Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

2.Następnie należy wejść na stronę: https://witkac.pl/#contest/view?id=9615

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

Ogłoszenie o konkursie ofert Ogłoszenie o konkursie ofert (liczba pobrań: 1399)

Instrukcja Witkac krok po kroku Instrukcja Witkac krok po kroku (liczba pobrań: 775)

Karta oceny formalnej Karta oceny formalnej (liczba pobrań: 596)

Karta oceny merytorycznej Karta oceny merytorycznej (liczba pobrań: 696)

Pytania i odpowiedzi I tura Pytania i odpowiedzi I tura (liczba pobrań: 692)

Pytania i odpowiedzi II tura Pytania i odpowiedzi II tura (liczba pobrań: 632)

O dokumencie

I otwarty konkurs ofert w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości na 2019 rok

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2019.

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2019.

Dysponent Funduszu uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania ofert za pośrednictwem witkac.pl.

Poniżej przygotowano dla Państwa instrukcję ułatwiającą złożenie ofert w systemie.

Aby złożyć ofertę w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:

1.Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

2.Następnie należy wejść na stronę: https://witkac.pl/#/contest/view?id=9356

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

O dokumencie

Program Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019-2023 w ramach Funduszu Sprawiedliwości

9 stycznia 2019 r. Minister Sprawiedliwości, który jest Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości zatwierdził Program Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019-2023.

Fundusz wspiera w tym obszarze realizację najbardziej zróżnicowanych działań organizacji pozarządowych, a także działalność jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wpisującą się w profilaktykę przestępczości, poprzez oddziaływanie na społeczeństwo, w tym na potencjalnych sprawców oraz osoby pokrzywdzone. Wspierana aktywność to szeroko pojęte działania informacyjne, wychowawcze i socjalizacyjne, podnoszenie świadomości społecznej, stanu wiedzy na temat zagrożeń i kształtowanie pozytywnych postaw moralnych i społecznych.

Finansowane będą następujące kierunki wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości:

  1. W ramach konkursów ogólnych – wsparcie różnego rodzaju projektów w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz inicjatyw wspierających rozwój systemu pomocy pokrzywdzonym.
  2. W ramach konkursów sprofilowanych – prowadzenie kompleksowych kampanii społecznych i informacyjnych zgodnie ze strategią Dysponenta Funduszu oraz dedykowane konkursy sprofilowane, w szczególności, w zakresie: edukacji prawno-społeczno-obywatelskiej, wsparcia eksperckiego i analitycznego sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej, wsparcia readaptacji społecznej, mniejszych inicjatyw społecznych.
  3. W ramach naborów sprofilowanych – realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, a także wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie  Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

(Program II, Priorytet I)

dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018.

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018.

Dysponent Funduszu uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania ofert za pośrednictwem witkac.pl.

Poniżej przygotowano dla Państwa instrukcję ułatwiającą złożenie ofert w systemie. 

Aby złożyć ofertę w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:

1.Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

2.Następnie należy wejść na stronę: https://witkac.pl/#contest/view?id=7375

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej.

 Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie  Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

 

(Program II, Priorytet I)
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018.
 
Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018.
 
Dysponent Funduszu uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania ofert za pośrednictwem witkac.pl.
 
Poniżej przygotowano dla Państwa instrukcję ułatwiającą złożenie ofert w systemie. 
 
Aby złożyć ofertę w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:
 
1.Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl
 
2.Następnie należy wejść na stronę: https://witkac.pl/#contest/view?id=7250
 
Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia V otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia V otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie  Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.
 
(Program II, Priorytet I)
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018
 
Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach V otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018.
 
Dysponent Funduszu uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania ofert za pośrednictwem witkac.pl.
 
Poniżej przygotowano dla Państwa instrukcję ułatwiającą złożenie ofert w systemie. 
 
Aby złożyć ofertę w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:
 
1.Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl
 
2.Następnie należy wejść na stronę: https://witkac.pl/#contest/view?id=6907
 
Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IV otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IV otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

(Program II, Priorytet I)
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach IV otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018.

Dysponent Funduszu uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania ofert za pośrednictwem witkac.pl.

Poniżej przygotowano dla Państwa instrukcję ułatwiającą złożenie ofert w systemie.

Aby złożyć ofertę w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:

1.Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

2.Następnie należy wejść na stronę: https://witkac.pl/#/contest/view?id=6788

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

O dokumencie

Komunikat – III otwarty konkurs ofert z zakresu Przeciwdziałania przyczynom przestępczości – ZMIANA TRYBU SKŁADANIA OFERT

Dysponent Funduszu uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania ofert za pośrednictwem witkac.pl Powyższe narzędzie ma na celu ułatwienie i usprawnienie procesu przygotowania ofert przez potencjalnych oferentów zainteresowanych aplikowaniem o środki z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań z zakresu Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.  

Dysponent Fundusz informuje, że oferty nadane lub złożone przed datą opublikowania komunikatu zostaną zwrócone Oferentom celem przygotowania ich za pośrednictwem witkac.pl.  

W związku z udostępnieniem powyższego narzędzia zmianie ulega ogłoszenie o konkursie ofert.  

W celu jak najbardziej profesjonalnego przygotowania składanych ofert poniżej opublikowane zostają karty oceny formalnej i merytorycznej wraz wagami punktowymi dla każdego punktu oceny. 

Poniżej przygotowano dla Państwa instrukcję ułatwiającą złożenie ofert  w systemie witkac.pl.  

Zachęcamy wszystkich oferentów do zadawania pytań za pośrednictwem adresu: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

Aby złożyć ofertę w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:

1.Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

2.Następnie należy wejść na stronę: https://witkac.pl/#/contest/view?id=6227

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości (Program II, Priorytet I) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018.

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018 w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Informacje o konkursie dostępne są pod adresem:

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,10151,ogloszenie-w-sprawie-przeprowadzenia-ii-otwartego.html

O dokumencie