Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert

2017-12-08

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie  Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.


(Program II, Priorytet I)
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018.

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.
 

Pliki

Załącznik nr 1 do ogloszenia Załącznik nr 1 do ogloszenia (liczba pobrań: 1666)

Kosztorys zadania Kosztorys zadania (liczba pobrań: 1163)

Karta oceny merytorycznej Karta oceny merytorycznej (liczba pobrań: 1021)

Karta oceny formalnej Karta oceny formalnej (liczba pobrań: 802)

Wykaz podmiotów II konkurs FS Wykaz podmiotów II konkurs FS (liczba pobrań: 1646)

Komunikat - unieważnienie Komunikat - unieważnienie (liczba pobrań: 1260)

powrót do listy aktualności

O dokumencie