Aktualności

Zmiana ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

2011-06-21

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 r. ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r., Nr 106 poz. 622), nowelizacji ulegnie również ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego znoszące wymóg dotyczący...

więcej

Zmiana pieczęci tłumaczy przysięgłych

2008-02-12

Wydział Tłumaczy Przysięgłych informuje, że w dniu 27 stycznia 2008r. upłynął termin, w jakim można posługiwać się pieczęciami tłumacza przysięgłego wg starego wzoru (zamawianymi za pośrednictwem prezesów sądów okręgowych). Podkreślić należy, stare pieczęcie po 27 stycznia...

więcej

Opłaty skarbowe

2008-02-11

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) zmianie uległy sposób uiszczania opłaty skarbowej, jej wysokość oraz czynności podlegające opłacie.

więcej
1  ...  1 2 3