Aktualności

Zmiana pieczęci tłumaczy przysięgłych

2008-02-12

Wydział Tłumaczy Przysięgłych informuje, że w dniu 27 stycznia 2008r. upłynął termin, w jakim można posługiwać się pieczęciami tłumacza przysięgłego wg starego wzoru (zamawianymi za pośrednictwem prezesów sądów okręgowych). Podkreślić należy,

stare pieczęcie po 27 stycznia 2008r. są nieważne i opatrywane nimi tłumaczenia nie będą tłumaczeniami poświadczonymi.

W związku z powyższym osoby, które jeszcze nie wymieniły pieczęci powinny

jak najszybciej

złożyć odpowiedni wniosek w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko tłumacza, język którego dotyczą uprawnienia, numer TP, adres pod który pieczęć powinna zostać wysłana, telefoniczny numer kontaktowy w razie jakichś wątpliwości, numer NIP konieczny do wystawienia faktury przez Mennicę Państwową. W celu zamówienia pieczęci można też skorzystać z

formularza

zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Osoby, które wysłały wniosek w innej formie nie muszą tego robić ponownie. Pieczęcie wraz z fakturą Mennica przesyła pocztą kurierską. Koszt pieczęci to 250 do 300 PLN płatne przelewem w terminie 14 dni od otrzymania. Po otrzymaniu nowej pieczęci, starą należy zdać prezesowi sądu okręgowego, który zamówił ją dla tłumacza.

 

Wnioski składane obecnie opracowywane są na bieżąco i przekazywane niezwłocznie do Mennicy. Pieczęć jest wykonywana i wysyłana do tłumacza w przeciągu miesiąca do dwóch od wpłynięcia wniosku. Osoby, które złożyły już wniosek o wykonanie pieczęci, a jeszcze jej nie otrzymały proszone są o kontakt telefoniczny z Wydziałem Tłumaczy Przysięgłych (dotyczy przypadków, gdy od wpłynięcia wniosku upłynęło powyżej sześciu miesięcy).

 

Osoby, które nie złożyły wniosku o zamówienie pieczęci proszone są o jego niezwłoczne przesłanie na adres:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Departament Organizacyjny

 

Al. Ujazdowskie 11

 

00-950 Warszawa

powrót do listy aktualności

O dokumencie