Aktualności

Opinia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie repertoriów

2017-01-27

Opinia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie konieczności zgłaszania do rejestracji repertoriów tłumaczy przysięgłych jako zbiorów danych osobowych.

więcej

Nowelizacja ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

2015-12-02

Wydział Tłumaczy Przysięgłych informuje o wejściu w życie usatwy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Art 14 ww. ustawy reguluje zmiany dot. tłumaczy przysięgłych. Poniżej treść art. 14.  "Art. 14. W...

więcej

Formuła poświadczająca

2014-12-11

  Propozycja Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na tłumacza przysięgłego w zakresie formułowania wzmianki o kierunku tłumaczenia oraz formuły poświadczającej tłumaczenie (formuła ta jest zgodna z zapisami Kodeksu tłumacza przysięgłego PT...

więcej

Wzór podpisu oraz odcisk pieczęci

2012-01-24

Wydział Tłumaczy Przysięgłych uprzejmie przypomina, iż zgodnie z art. 19 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły ma obowiązek złożyć wzór podpisu oraz odcisk swojej pieczęci m. in. Ministrowi Sprawiedliwości. Przepis ten nie nakłada na tłumacza...

więcej

Kwestionariusz na temat jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym

2011-09-12

Kwestionariusz dla tłumaczy na temat jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym został opracowany dla celów projektu UE TRAFUT-Training for the Future (Szkolenie dla Przyszłości), realizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Tłumaczy Sądowych EULITA (European Legal...

więcej
1  ...  1 2 3  ...  3