Rok 2016

BA-F-II-3710-42/16

2016-09-30

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń grupowych pt. "Diagnozowanie oraz prognozowanie kryminologiczno - społeczne jako istotny czynnik w prowadzeniu oddziaływań wobec osób skazanych, podstawy umiejętności trenerskich" oraz organizacja 2 konferencji ogólnopolskich podsumowujących działania projektowe oraz organizacji 1 międzynarodowej konferencji zamykającej projekt” w podziale na 2 zadania

powrót do listy aktualności

O dokumencie