Rok 2015

BA-F-II-3710-22/15

2015-03-18

Usługa konferencyjna.

Uwaga Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych Załączników:

  • Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy” wraz z załącznikami
  • Załącznik nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą wyżej wymienionych Załączników.

powrót do listy aktualności

O dokumencie