Rok 2015

BA-F-II-3710-64/15

2015-10-16

Przygotowanie przekazu kampanii, opracowanie harmonogramu i planu medialnego kampanii,  przeprowadzenie kampanii o tematyce mediacyjnej oraz opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych działań w ramach Projektu nr 6 "Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania...

więcej

BA-F-II-3710-61/15

2015-10-14

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia e-learningowe systemu MS-WF

więcej

BA-F-II-3710-72/15

2015-10-13

Usługa druku i dostawy materiałów informacyjnych w podziale na 2 zadania.

więcej

BA-F-II-3710-66/15

2015-10-09

Wykonanie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych w podziale na 3 części.

więcej

BA-F-II-3710-68/15

2015-10-07

Usługa tłumaczenia poświadczonego dokumentów, w szczególności dokumentów zawierających informacje o skazaniu obywateli polskich przez sądy państw obcych

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  14