Rok 2015

BOF-II-3710-69/14

2015-01-27

Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, skład, łamanie, wydruk i dystrybucja czterech wydań Kwartalnika „Na wokandzie”

więcej

BOF-II-3710-58/14

2015-01-13

Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z niezbędnymi projektami graficznymi oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego.

więcej
1  ...  10 11 12 13 14