Rok 2015

BA-F-II-3710-2/15

2015-03-20

Usługa dostępu do sieci Internet.

więcej

BA-F-II-3710-22/15

2015-03-18

Usługa konferencyjna.

więcej

BAF-3710-4/15

2015-02-27

Zakup usługi pisemnego tłumaczenia wzorów pouczeń w postępowaniu karnym.

więcej

BAF–3710–3/15

2015-02-18

Zakup usług hotelarsko-restauracyjnych na terenie Miasta Łódź

więcej

BA-F-3710-5/15 (BOF-II-3710-67/14)

2015-02-11

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych oraz akcesoriów komputerowych dla Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej
1  ...  9 10 11 12 13 14  ...  14