Rok 2015

BA-F-II-3710-64/15

2015-10-16

Przygotowanie przekazu kampanii, opracowanie harmonogramu i planu medialnego kampanii,  przeprowadzenie kampanii o tematyce mediacyjnej oraz opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych działań w ramach Projektu nr 6 "Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów" Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009-2014.

powrót do listy aktualności

O dokumencie