Rok 2015

BA-F-II-3710-58/15

2015-08-18

Świadczenie usług hotelarskich, usług noclegowych w związku z międzynarodowym seminarium,organizowanym przez Operatora Programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dla...

więcej

BA-F-II-3710-45/15

2015-08-18

Dostawa, instalacja i uruchomienie 20 sztuk kopiarek wraz z ich obsługą serwisową.

więcej

BA-F-II-3710-59/15

2015-08-14

„Produkcja filmu i spotu promocyjnego”.

więcej

BA-F-II-3710-55/15

2015-08-12

Wykonanie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego obsługującego e-Płatności.

więcej

BA-F-II-3710-51/15

2015-08-12

Świadczenie usług pocztowych, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i aktów wykonawczych, w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie: przyjmowania i doręczenia przesyłek pocztowych, ich zwrotów oraz odbioru z siedzib zamawiającego...

więcej
1  ...  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  14