Rok 2014

BOF-II-3710-52/14

2014-10-10

Dostawa dysków SSD do macierzy dyskowych HDS Virtual Storage Platform.

Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników: 

  • Załącznik nr 1 do SIWZ – „Wzór umowy”
  • Załącznik nr 1 do Wzoru umowy – „Specyfikacja techniczna”
  • Załącznik nr 2 do wzoru umowy – „Protokół odbioru ilościowo-jakościowego”
  • Załącznik nr 3 do wzoru umowy – „Formularz cenowy”

W związku z powyższym Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.

powrót do listy aktualności

O dokumencie