Rok 2011

BDG-II-3710-53/11

2011-10-31

Utworzenie systemu SIS2-SAD oraz nadzór, wsparcie techniczne i serwis gwarancyjny, a także modyfikacje systemów SIS-SAD i SIS2-SAD

 

Uwaga Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników:

 

1.       Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”

2.       Załącznik nr 1 do Umowy - „Opis systemu w wersji SIS2-SAD”

3.       Załącznik nr 2 do Umowy - „Szczegółowe zasady realizacji i odbioru”

4.       Załącznik nr 3 do Umowy - „Opis  systemu SIS-SAD na dzień ogłoszenia postępowania”

5.       Załącznik nr 4 do Umowy - „Harmonogram terminowo - finansowy”

6.       Załącznik nr 5 do Umowy - „Wykaz płatników”

 

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.

powrót do listy aktualności

O dokumencie