Rok 2011

BDG-II-3710-50/11

2011-09-30

Dostawa urządzeń bezpieczeństwa

 

 
Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”.
W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą Załącznika nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”.

 

powrót do listy aktualności

O dokumencie