Europejska Sieć Sądownicza do spraw karnych

 

 

 

Europejska Sieć Sądownicza ds. karnych (European Judicial Network) została powołana przez Radę Unii Europejskiej na podstawie Wspólnego Działania z 29 czerwca 1998 (Official Journal L 191 7.7.1998 p.0004-0007). Jej zadaniem jest poprawa między państwami UE efektywności międzynarodowej pomocy prawnej w postępowaniach karnych poprzez: informację o prawie, ustanowienie punktów kontaktowych, wdrażanie „dobrej praktyki”. W zależności od państwa w sieci uczestniczą prokuratorzy i sędziowie.
Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło następujące przygotowania do udziału Polski w Sieci:
  • W grudniu 2002 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Radzie Unii Europejskiej oświadczenie Polski w sprawie "dobrej praktyki" we wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Polską. Sekretariat Generalny Rady przekazał oświadczenie państwom członkowskim UE;

    Oświadczenie - wersja polska: plik Word, 62 kB
    Oświadczenie - wersja angielska: plik Word, 52 kB
  • przekazano EJN listę krajowych (na szczeblu centralnym) punktów kontaktowych;
  • zorganizowano grupę sędziów i prokuratorów przygotowywanych do roli punktów kontaktowych sieci w sądach i prokuraturach;
  • od grudnia 2002 r. prokurator z Polski uczestniczy w spotkaniach punktów kontaktowych EJN UE z przedstawicielami państw członkowskich;
  • przekazano do Sekretariatu Generalnego Rady UE (SG) polskie tłumaczenie wzoru listu przewodniego do wniosku o pomoc prawną;
  • uzyskanie przez polskich sędziów i prokuratorów dostępu do bezpiecznego serwera www EJN, zawierającego informacje o obrocie prawnym z zagranicą.

 

O dokumencie