Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego – mebli

2019-03-20

OGŁOSZENIE SKIEROWANE DO PAŃSTWOWYCH  JEDNOSTEK  BUDŻETOWYCH o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego – mebli Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa...

więcej

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego - urządzenia klimatyzacyjne

2018-09-28

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że posiada...

więcej

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego

2018-08-27

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że posiada...

więcej

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11

2018-04-04

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729) informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości posiada zbędne składniki rzeczowe...

więcej

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego

2018-03-13

Ministerstwo Sprawiedliwości, zgodnie z § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) informuje, że posiada składniki...

więcej
1 2 3 4 5  ...  5