Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11

2017-12-13

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017.729) informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości posiada zbędneskładniki rzeczowe...

więcej

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

2017-05-31

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017.729) informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości posiada zbędne składniki...

więcej

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11

2014-04-16

Działając zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informujemy, iż...

więcej

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

2014-02-18

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o...

więcej

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości - II...

2012-11-21

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości - II postępowanie przetargowe

więcej
1  ...  1 2 3 4 5  ...  5