Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości - I...

2012-11-21

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości - I postępowanie przetargowe

więcej

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych Ministerstwa Sprawiedliwości

2012-11-19

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

2012-03-14

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

2012-03-14

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, działając zgodnie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761)...

więcej

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

2012-03-13

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, działając zgodnie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761)...

więcej
1  ...  1 2 3 4 5  ...  5