Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego

2018-03-13

Ministerstwo Sprawiedliwości, zgodnie z § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729)  informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej państwowej jednostce budżetowej.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników – zdemontowanego dźwigu osobowego, należy złożyć pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do dnia 16 kwietnia 2018 r. na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Administracyjno – Finansowe
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22 52 12 572,
fax: 22 52 12 245,
e-mail: sekretariat.baf@ms.gov.pl

powrót do listy aktualności

O dokumencie