Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego - urządzenia klimatyzacyjne

2018-09-28
                                                                                OGŁOSZENIE
SKIEROWANE DO PAŃSTWOWYCH  JEDNOSTEK  BUDŻETOWYCH
o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego – urządzenia klimatyzacyjne
Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Ministerstwo
Sprawiedliwości informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego
przekazania innej państwowej jednostce budżetowej.
W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników – urządzenia klimatyzacyjne należy złożyć pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do 19 października 2018 r. na adres:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Administracyjne
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22 52 12 572, fax: 22 52 12 245, e-mail: sekretariat.ba@ms.gov.pl
 

 

powrót do listy aktualności

O dokumencie