Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego – mebli

2019-03-20

OGŁOSZENIE

SKIEROWANE DO PAŃSTWOWYCH  JEDNOSTEK  BUDŻETOWYCH

o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego – mebli

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania

niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Ministerstwo

Sprawiedliwości informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego

przekazania innej państwowej jednostce budżetowej.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników – mebli  należy złożyć

pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do 08 kwietnia 2019 r. na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Administracyjne

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

tel. 22 52 12 572, fax: 22 52 12 245, e-mail: sekretariat.ba@ms.gov.pl

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego

Pliki

szafki-1.docx (liczba pobrań: 471)

powrót do listy aktualności

O dokumencie