Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego

2018-08-27

OGŁOSZENIE SKIEROWANE DO PAŃSTWOWYCH  JEDNOSTEK  BUDŻETOWYCH

o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego

Na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729)  Ministerstwo Sprawiedliwości informuje,  że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej państwowej jednostce budżetowej.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników – elementów instalacji p.poż. tj.:

  • 53 szt. czujek p.poż. systemu wykrywania producent POLON-ALFA typ G-90, rok produkcji 1999;

  • 6 szt. izolatorów systemu p.poż. producent POLON-ALFA typ ZW-1, rok prod. 1999;

  • 3 szt. urządzeń ROP producent POLON-ALFA typ ROP-3AD, rok prod. 1999;

należy złożyć pisemny wniosek, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach w/w rozporządzenia do dnia 21 września 2018 r. na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Administracyjne
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22 52 12 572, fax: 22 52 12 245, e-mail: sekretariat.ba@ms.gov.pl
powrót do listy aktualności

O dokumencie