Wyniki egzaminów pisemnych

Egzamin pisemny z języka niderlandzkiego z dnia 21.09.2011 r.

2011-09-29

01 - 89 pkt. NIEZDANY 02 - 198 pkt. ZDANY 03 - 56 pkt. NIEZDANY 04 -155 pkt. ZDANY

więcej

Egzamin pisemny z języka rosyjskiego z dnia 19.09.2011 r.

2011-09-29

01 - 83 pkt. NIEZDANY 02 - 138 pkt. NIEZDANY 03 - 56 pkt. NIEZDANY 04 - 168 pkt. ZDANY 05 - 168 pkt. ZDANY 06 - 181 pkt. ZDANY 07 - 90 pkt. NIEZDANY 08 - 176 pkt. ZDANY 09 - 152 pkt. ZDANY 10 - 153 pkt. ZDANY 11 - 113 pkt. NIEZDANY

więcej

Egzamin pisemny z języka włoskiego z dnia 19 maja 2011 r.

2011-06-15

01 - 137 NIEZDANY 02 - 131 NIEZDANY 03 - 125 NIEZDANY 04 - 154 ZDANY 05 - 173 ZDANY 06 - 122 NIEZDANY 07 - 96 NIEZDANY 08 - 154 ZDANY 09 - 150 ZDANY

więcej

Egzamin pisemny z języka angielskiego z dnia 18 maja 2011 r.

2011-06-13

  Godz. 9:00 01C - 51      NIEZDANY 02C - 128    NIEZDANY 03C - 143    NIEZDANY 04C - 113    NIEZDANY 05C - 158    ZDANY 06C - 150    ZDANY 07C - 90      NIEZDANY 08C - 162    ZDANY 09C - 139    NIEZDANY   Godz. 13:30   01D - 151 - ZDANY 02D - 116 -...

więcej

Egzamin pisemny z języka angielskiego z dnia 17 maja 2011 r.

2011-06-13

  Godz. 9:00   1A - 122 - NIEZDANY 2A - 145 - NIEZDANY 3A - 166 - ZDANY 4A - 122 - NIEZDANY 5A - 161 - ZDANY 6A - 157 - ZDANY 7A - 106 - NIEZDANY 8A - 128 - NIEZDANY 9A - 129 - NIEZDANY 10A - 131 - NIEZDANY 11A - 177 - ZDANY 12A - 178 - ZDANY 13A - 154 -...

więcej
1  ...  77 78 79 80 81 82  ...  82