Wyniki egzaminów pisemnych

Egzamin pisemny z języka rosyjskiego z dnia 19.09.2011 r.

2011-09-29

01 - 83 pkt. NIEZDANY

02 - 138 pkt. NIEZDANY

03 - 56 pkt. NIEZDANY

04 - 168 pkt. ZDANY

05 - 168 pkt. ZDANY

06 - 181 pkt. ZDANY

07 - 90 pkt. NIEZDANY

08 - 176 pkt. ZDANY

09 - 152 pkt. ZDANY

10 - 153 pkt. ZDANY

11 - 113 pkt. NIEZDANY

powrót do listy aktualności

O dokumencie