Wyniki egzaminów pisemnych

Egzamin pisemny z języka włoskiego z dnia 19 maja 2011 r.

2011-06-15

01 - 137 NIEZDANY

02 - 131 NIEZDANY

03 - 125 NIEZDANY

04 - 154 ZDANY

05 - 173 ZDANY

06 - 122 NIEZDANY

07 - 96 NIEZDANY

08 - 154 ZDANY

09 - 150 ZDANY

powrót do listy aktualności

O dokumencie